PensioenZ.org

Aanpak

Diensten:

 • advies inzake pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • berekeningen voor pensioen in eigen beheer (ook afstorten van pensioenreserves)
 • actuariële berekeningen
 • second opinion (een gegeven advies herijken, herrekenen of beoordelen)
 • pensioen reviews (een scan van de bestaande regelingen; wettelijk en financieel)

De aanpak begint bij heldere vragen in de inventarisatie.

Traject:

Kosteloos en vrijblijvend kennismakings- en inventarisatiegesprek

 • in grote lijnen inventariseren van uw wensen, doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis van pensioen en overige financiële aspecten/producten
 • uitleg kwaliteiten, werkwijze en kosten dienstverlening van pensioenZ.org

Analyseren van uw gegevens en onderzoeken mogelijkheden

 • invullen van een doelstellings- en inventarisatieformulier (u ontvangt een kopie)
 • analyseren van de uitgangspositie en de (nieuwe) wensen
 • koppelen van de mogelijkheden aan de uitgangspositie en wensen
 • berekenen van de gewenste en alternatieve scenario’s

Adviseren naar aanleiding van de resultaten

 • analyseren, concluderen en bespreken welke oplossing het beste is
 • opstellen en levering van een gedegen adviesrapport

Daarna volgt eventueel ook de bemiddelingsfase bij het tot stand komen van te verzekeren risico’s. Wij controleren alle verzekeringsdocumenten en leveren  documenten die nodig zijn voor de uitvoering van het advies. Denk hierbij aan concepten van de pensioenbrief en de brief voor de besluitvorming binnen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Tenslotte wordt nadien kosteloos (gevraagd en ongevraagd) doorlopende nazorg geleverd door u blijvend te informeren over alles wat voor u als DGA van belang kan zijn. Ontwikkelingen en nieuwe wetten vragen de juiste aandacht. PensioenZ.org biedt niet alleen die aandacht; ook zetten we de materie helder uiteen voor uw situatie.