PensioenZ.org

Aanpak

Diensten:

 • advies inzake pensioen- en arbeidsongeschiktheidsregelingen
 • actuariële berekeningen
 • second opinion (een gegeven advies herijken, herrekenen of beoordelen)
 • pensioen reviews (een scan van de bestaande regelingen wettelijk en financieel)

De aanpak begint bij heldere vragen in de inventarisatie.

Traject:

Kosteloos en vrijblijvend kennismakings- en inventarisatiegesprek

 • in grote lijnen inventariseren van uw wensen, doelstellingen, financiële positie, risicobereidheid en kennis van pensioen en overige financiële aspecten/producten
 • uitleg kwaliteiten, werkwijze en kosten dienstverlening van pensioenZ.org

Analyseren van uw gegevens en onderzoeken mogelijkheden

 • invullen van een doelstellings- en inventarisatieformulier (u ontvangt een kopie)
 • mogelijke inventarisatie (enquête) onder het personeel
 • analyseren van de uitgangspositie en de (nieuwe) wensen
 • koppelen van de mogelijkheden aan de uitgangspositie en wensen
 • berekenen van de gewenste en alternatieve scenario’s

Adviseren naar aanleiding van de resultaten

 • analyseren, concluderen en bespreken welke oplossing het beste is
 • opstellen en levering van een gedegen adviesrapport

Daarna volgt eventueel ook de bemiddelingsfase bij het tot stand komen van te verzekeren risico’s. Wij controleren alle verzekeringsdocumenten en leveren  documenten die nodig zijn voor de uitvoering van het advies.

Tenslotte wordt nadien (gevraagd en ongevraagd) doorlopende nazorg geleverd door u blijvend te informeren over alles wat voor u als werkgever van belang kan zijn. Ontwikkelingen en nieuwe wetten vragen de juiste aandacht. PensioenZ.org biedt die aandacht niet alleen; ook zetten we de materie  helder uiteen voor de situatie van uw onderneming.